O mně:

  

 

Narodila jsem se v Žilině, na Slovensku, v roce 1971. Jak se můj život odvíjel, postupně jsem za různých okolností dostávala odpovědi na své otázky. Nebo by se to dalo říct i takto ) ...můj život se odvíjel tak, abych postupně dostávala odpovědi na své otázky. Abych se postupně proměňovala z člověka, který mnohdy nevěděl kudy kam, a viděl v něm málo radosti  -  na člověka, kterým se cítím být nyní. Můj život má smysl, je radostný, plný nových objevů, milovaných lidí a uvědomění, že můžu neustále růst a učit se. Každý moment a hlavně ty nejtěžší - byli pro mne velkým učitelem. Byly to lekce (a stále přicházejí další... )), které mne vedly přesně tam, kde jsem teď šťastná, svobodná a můžu dělat smysluplnou práci. Vnímám tuto práci jako pomoc pro druhé a zároveň jako nástroj mého osobního růstu.

Podvědomě jsem za různých podmínek neustále hledala přístup k "nástrojům", které by pomohly mně a později i jiným lidem na našich cestách. A hledala  jsem něco, co by v sobě obsahovalo ty nejlepší možnosti, které jsou nám na Zemi dostupné, něco, co je univerzální, co neovlivňuje naše ego, co je nám blízké, a hlavně - co opravdu funguje. Rekonektivní léčení je léčení energií Zdroje, to znamená, že inteligence, pochopení a cíl působení převyšuje naši intelektuální, fyzickou a mentální úroveň. Působí v dokonalé spolupráci s naší duší, nikdy nemůže ublížit a pomoct může nad naše očekávání. Proto mě tato práce naplňuje radostí, a neustálým objevováním dalších možností. Rekonektivnímu léčení se věnuji od roku 2010. Ráda Vás uvítám a poskytnu toto léčení, nebo úžasné sezení Spirituální regrese- i Vám.

Každá terapie - ať už Spirituální regrese, či Rekonektivní léčení je pro mne silným dotekem naší duchovní podstaty. Není nic, co by zaplnilo prázdno, když člověk opomíjí svoji duši. Proto cítím, že tyto doteky a toto poznání je tak důležité, ničím nenahraditelné - abychom mohli žít naše pozemské životy v plné radosti, lásce, užívat si toto krásné bytí a beze strachu jít vstříc novým zkušenostem. 

 

Festival Evolution 2016

Etický kód

  Getting Better Terapeuta Spirituální regrese Života mezi životy a Holistické Regresní Terapie

 

-pracuj podle svého srdce a v souladu s klientem

-měj v úctě klienta a jeho cestu a udržuj je v důvěře

-přispívej k léčení tam, kde k tomu klient dal souhlas

-zůstaň s klientem po celou dobu vaši společné práce, respektuj jeho/její soukromí

-znej a respektuj svoje profesionální hranice (neurčuj diagnózy a respektuj kontraindikace)

-važ si své vlastní práce a oceňuj ji

-spolupracuj s kolegy na svém vlastním duchovním a profesionálním růstu a sebe léčení

-oslavuj úspěchy své, svých kolegů a klientů