REKONEKTIVNÍ LÉČENÍ

Světlo, energie a frekvence, které dnes pomáhají celé planetě,  jsou k dispozici všem lidem, kteří touží růst, nacházejí v sobě další rozměr bytí - svoji duchovní podstatu , a touží ji poznat, prohlubovat a užívat  ji.

Jsem jedním z mnoha prostředníků předávání a práce s touto jemněhmotnou energií , která je nám všem k dispozici a k pomoci. 

Rekonektivní léčení je také dokonce vědci  zkoumaný způsob léčení a je  označován jako "medicína polí".  Během  léčení přijímá celý náš systém určitý druh elektromagnetického vlnění v podobě vibrací o frekvenci, která má léčivé vlastnosti. 

 Léčení přináší světlo, informace a frekvence . Každá zdravá buňka vyzařuje energii - fotony - světlo. Čím je více poškozená, tím méně světla (energie) vyzařuje. Léčením se dostává celý náš systém, jak fyzický  tak energetický do harmonického stavu - v hluboké relaxaci dochází k převibrování do vysoké vibrační úrovně, a právě to je stav, kdy jsou možné i opravy - dochází k hlubokým změnám na buněčné úrovni, a kdy dochází k prohlubování uvědomění si naší nefyzické podstaty.

Léčení je bez rizika vedlejších účinků nebo poškození - zaručuje absolutní bezpečnost.  Uzdravování je proces, který pokračuje i po ukončení sezení . Nejedná se o "nabití energií", která se pak více či méně rychle vyčerpá. Při léčení nedochází k přenosu energie terapeuta na pacienta.   Toto  léčení je zkušenost, která obvykle mění život. 

Během léčení se stávám prostředníkem silných léčebných frekvencí. Vaše tělo a duše tyto frekvence postupně přebírá a začíná s nimi rezonovat. Tato inteligence působí nezávisle na vaší i mojí vůli a působí přesně tam, kde je to pro vás právě teď nejdůležitější. Rozhoduje o tom Vaše hlubší podstata. Může se jednat o narovnání fyzických potíží, vztahových potíží, psychických problémů (depresivní stavy, úzkosti, strachy…) a dalších... Důležité je, že oba (praktik i klient) nechávají tomuto lečení volný průběh, neboť o tom, do jaké hloubky a v jakém rozsahu bude energie pracovat, rozhoduje právě otevření se tomuto propojení a hlavní slovo má hlubší podstata, nadvědomí, vyšší Já člověka, kterého ošetřuji. Zdůrazňuji, že se nemůže stát nic, s čím byste Vy, Vaše duše, Vaše vyšší Já nesouhlasili. Vše se děje v plném souladu s vaší Cestou v tomto životě.

Vědci, lékaři a Rekonektivní léčení

Rekonektivní léčení vzbuzuje velký zájem  nemocnic i univerzit po celém světě, např. Jackson Memorial Hospital, Cedars-Sinai Medical Center, VA Hospital, University of Minnesota, University of Miami Medical School a University of Arizona. V současnosti probíhají nové výzkumné programy pod vedením uznávaných vědců, jako jsou Gary Schwartz, PhD (Human Energy Systems Laboratory, University of Arizona), William Tiller, PhD (Stanford University´s Dept. of Materials Science), Konstantin Korotkov (St.Petersburg State Technical University) a další.

SPIRITUÁLNÍ REGRESE 

Co to je?

 

Zakladatel tohoto druhu regrese dr. Michael Newton objevil možnost, jak se dostat do nejhlubší paměti našeho bytí. Do paměti samotné duše.  Jeho neobyčejný a velmi přínosný výzkum otevřel možnost komukoliv z nás zažít aspoň kousíček z tohoto Vesmíru, abychom viděli, kde se nyní nacházíme, a co děláme v této široké oblasti zkušeností. Jinými průkopníky jsou Andy Tomlinson a Dolores Cannon, kteří vyškolili terapeuty podle vlastních metod a objevů. Spirituální regresi, Regresi duše se dnes zabývá stále vetší počet terapeutů na celém svetě. 

 Cílem této regrese je zprostředkovat vám váš vlastní zážitek z pohledu úrovně vaši vlastní duše. Možná najít i odpovědi na vůbec nejtěžší otázky.

Spirituální regrese je velmi příjemná a neobyčejná zkušenost, jež může mít hluboký vliv na váš budoucí život. Pochopíte mnoho věcí, o kterých ve svém životě přemýšlíte. Pravděpodobně budete moci zažít rozsáhlost vesmíru, a jaké to je, cítit čistou lásku – ve které nejsou obsaženy lidské podmínky. Budete schopni získat odpovědi na vaše naléhavé otázky a s nimi přichází hluboké porozumění. Nejdůležitější je ,že si tyto svoje objevy přinesete do vědomé mysli a do svého dalšího praktického života. Vaši duchovní perspektivu už nikdy neztratíte.

 

Co se děje při tomto sezení?

 

Naše životní volby se začínají tvořit dokonce ještě před naším početím. Zjistíme všechno, co se můžete v tomto bodě svého života dozvědět.

Budete moci:

-Očistit jakékoliv záležitosti, které mohou blokovat vaše sezení spirituální regrese /přivtělené duše, cizí energie, různé prožitky z minulých životů, které nám v současném životě brání žít šťastně.../

-Prožít váš osobní prožitek vašeho přechodu z minulého života do nefyzické roviny a podívat se na to, co se děje, když vaše duše přechází na druhou stranu

-Setkat se se svými duchovními pomocníky

-Vnímat existenci dalších bytostí, které s vámi pracují na úrovni duše

-Mít příležitost s nimi komunikovat

-Najít své životní volby a lidi, s nimiž  sdílíte tento život, vidět je z úrovně jejich duše

-Budete schopni zjistit účel svého života z obou úhlů pohledu, jak duchovního, tak pozemského

-Zeptat se na svoje vlastní otázky

-Vnést veškerou tuto zkušenost zpět do vašeho každodenního života

 

Jak se připravit?

Přijďte na sezení dobře odpočatí. Lehce se nasnídejte, můžete si přinést ovoce nebo lehkou svačinu po sezení. Dělejte cokoli , co vás dobře uzemňuje  - fyzické cvičení, procházky v přírodě, studené sprchy, masáže....Čím lepší uzemnění, tím lépe se nám pracuje tam "nahoře". Vezměte si pohodlné oblečení, případně se můžete převléci, aby vás nic neškrtilo a tělo mohlo úplně volně "dýchat".  Pokud můžete, vyhněte se kávě i cigaretám. Alkohol nebo používání drog k sezení je nepřijatelné, jelikož velmi významně zasahuje do chemických procesů mozku a ovlivňuje tělesné funkce, což platí i pro psychofarmaka. Ke Spirituální regresi jsou kontraindikací. Je třeba uvážit, jak dlouho trvá biologickému systému člověka eliminovat tyto substance, u  alkoholu nejméně 48 hodin, u marihuany při občasném používání 4 dny (pri inenzivním az 70 dni) atd. 

Spirituální regrese není sezení, na které si jen tak zaskočíte, abyste se rychle dozveděli odpovědi na svoje otázky. Když nejste odpočatí a děláte si starosti nebo spěcháte, pak se nedokážete uvolnit , ani vaše intuice  moc nefunguje. Počítejte prosím s tím, že  sezení je  zpravidla rozděleno na dvě části, dvě regrese . /Pokud  někdo už má zkušenosti s regresí, nebo už nějakou dobu pracuje na svém osobním rozvoji, má třeba zkušenosti se změněnými stavy vědomí - můžeme jít rovnou do Spirituální regrese./  - První sezení trvá přibližně 2-3 hodiny, kdy v regresi zpracujeme, co je potřeba zpracovat- pomůže vám zvyknout si na relaxační stavy a váš mozek si pomalu zvykne na hluboký trans, který ke svým objevům v dalším druhém sezení -Spirituální regresi -potřebujete. Buď je možné sezení udělat dva dny po sobě - vhodné pro lidi, kteří přijíždějí z dálky, nebo s odstupem několika dní . Záleží jak se domluvíme, není nic striktně dané, nejlépe je to tak, jak se v tom cítite dobře.  

Po sezení je vhodné se projít a odpočívat. 

Obecně pomáhá / ale není to nutné/, je li člověk zvyklý  meditovat, nebo zažil jiný přirozeně navozený trans ( napr: šamanskou cestu, trance dance, hlubší meditace  apod.) nebo rád sportuje, a pohybuje se v přírodě.  Spirituální regrese se dobře daří těm, kdo přijdou bez předsudků a očekávání, ale se zvědavostí a otevřenou myslí. 

 V sezení jsou klient a terapeut partneři, oba mají na sezení účast. Je to ale klient a jeho vyšší Já, kdo rozhoduje o tom, co je pro něj samotného v  sezení nejlepší. Objevení jeho duše a duchovních dimenzí se děje podle toho, jak je schopen je zpracovat a integrovat. Nedostanete tedy vždycky to, co chcete, ale vždy dostanete to, co je pro vás nejlepší. Terapeut je vaším asistentem, duchovní poznání je vaše. Spirituální regrese je  objev na cestě poznání toho kdo jsme a co tu děláme a podle toho, kde se v životě  nacházíme, dozvíme se, co je pro nás v tu chvíli nejdůležitejší. 

 

Na sezení:

Přineste si seznam lidí, kteří jsou nebo byli nějak ve vašem životě důležití. Budeme se o nich bavit na začátku sezení, abychom mohli zjistit co nejvíce o vašich vztazích z úrovně duší. Doporučuji vám napsat si otázky, na které byste se rádi zeptali. Když jste v transu, je velmi těžké vymyslet otázku a současně čekat na odpověď. Je to díky tomu, jak je náš mozek propojen. Váš seznam nám pomůže, abychom se společně dostali k vašim vlastním poznáním a vhledům.

Vaše sezení budu s vaším svolením nahrávat a nahrávku vám zašlu. Pokud si přejete přinést si svoje nahrávací zařízení, klidně si jej přineste.

Historie mentálních poruch, léky na ovlivnění chemie mozku - antidepresiva, silné léky na spaní, epilepsie, schizofrenie, srdeční poruchy a těhotenství jsou pro SR jasnou kontraindikací. 

Ujistěte se předem konzultací s terapeutem, je-li pro vás podstoupení SR vhodné (předem vyplněný vstupní dotazník, rozhovor po telefonu). 

Na sezení přijďte odpočatí a nikam nespěchejte. 

Neočekávejte, že vám SR dá řešení veškerých problémů. 

Pokud nejste na hypnózu zvyklí, bude potřeba nejméně jedno sezení s použitím hypnózy předtím.  Viz výše

Spirituální regrese je jako vystoupat na Mount Everest 🙂 a získat o tolik !  širší perspektivu toho, kdo jsme , proč tu jsme a  kam kráčíme ...

  

 Metamorfní technika

 

MT je výjimečná, velmi jemná učinkující metoda pro uvolnění starých duševních traumat, strachů a stresů, které nevědomě ovlivňují naše životy a blokují a omezují náš přirozený stav bytí. Její aplikace působí na zlepšení zdraví, na přísun vnitřní síly, radosti, psychické vyrovnanosti a plné využití vlastních schopností a tvořivosti; je to metoda, kterou se mohou naučit všichni a použít ji jak pro sebe samé, tak pro druhé.

 

V posledních letech se objevilo mnoho technik osobního růstu a vnitřního poznání. Tyto externí „nástroje“ nám umožňují najít, nebo spíše znovu objevit naši vlastní cestu a naši vnitřní rovnováhu, která je nezbytná pro vědomé žití našich životů. Život sám je v nepřetržité proměně a je důležité, ba dokonce nezbytné se jí poddat, protože jen tak se můžeme dostat k našemu tvůrčímu potenciálu a odkrýt naše vědomí, vytvářejíce tak jednotu mezi tělem a duší, hmotou a duchem, zemí a nebem.

Princip Metamorfní techniky

MT je příjemná, relaxační, jemná a velmi účinná metoda pro odblokování traumat a schémat vytvořených v období prenatálního vývoje. Prenatální období (období vývoje dítěte v matčině lůnu) je velmi důležitým úsekem našeho života, ve kterém jsme se zformovali, a to nejen fyzicky, ale také psychicky; je to období, ve kterém se vytvořily naše silné stránky, ale i naše slabiny. Vše to, co lidská bytost prožije ve svém prenatálním období jako traumata včetně stresů a strachů matky, prožitých v průběhu těhotenství, vytváří bloky, jež jsou základem „schémat“, která se pak objevují v našem současném životě a ovlivňují naše myšlenky, naši osobnost i naše vědomí a projevují se tak v našem celkovém přístupu k životním situacím. Takto vytvořené energetické bloky se odráží v praktickém životě člověka na úrovni fyzických nemocí, psychické a emoční nerovnováhy a různých stresů a poruch v chování.

Uzdravujícím zdrojem je zde životní energie přijímajícího, vrozená inteligence organizmu a jeho schopnost se regenerovat.

MT je založena na principu uvolnění energie, která vyživuje bloky vzniklé z psychických stresů plodu i matky od početí do narození a které jsou zafixovány na reflexních zónách páteře na chodidlech, dlaních a na hlavě. V těchto částech těla je zachycena celá časová perioda prenatálního období – od početí (zóna kloubu palce – první krční obratel), až po moment narození (zóna paty – spodní část křížové kosti).
Reflexní zóny obsahují paměť celého období těhotenství a zmíněné tři části těla odpovídají třem základním funkcím:

• POHYB (chodidla)

• AKCE (ruce)

• MYŠLENKA (hlava)

O chodidla se opíráme, jsou našim kontaktem se zemí, vztahem k okolnímu světu, představují naši vnitřní vyrovnanost.

Ruce jsou komunikačním kanálem s druhými, dovolují nám tvořit, realizovat, projevovat se v okolním světě.

Hlava je sídlem našich myšlenek, je našim s pojením s nebem.

Metamorfní technika je unikátem svého druhu, protože není ani léčbou, ani terapií, ani masáží či metodou zaměřenou na léčení, ale technika, která pomáhá dát nový impuls naší vnitřní životní síle a která nám pomáhá co nejlépe využít lépe náš potenciál.

Kdy a jak Metamorfní technika vznikla?

Metamorfika se zrodila z výzkumů, které v 50. letech započal anglický naturopat a reflexolog žijící v italském Toskánsku Robert St. John s autistickými dětmi a s dětmi s Downovým syndromem.
Dr. Robert St. John dospěl na základě těchto výzkumů k poznání, že prenatální období se odráží na některých částech nohou, rukou a hlavy a že události zažité během těhotenství, kdy jsou se formuje naše báze, jsou ty, které ovlivňují náš způsob bytí a jednání.

Pokračovatelem této metody je Gaston San-Pierre, kanaďan žijící mnoho let v Anglii, který s objevitelem této metody Robertem St. Johnem spolupracoval v 70.letech a nazval metodu Metamorfní technika. V roce 1979 pak založil The Metamorphic Association, která se v roce 1983 stala etickou organizací s cílem podporovat povědomí o Metamorfní technice prostřednictvím vzdělávání a instruktážních školení teorie a praxe této formy uzdravení a osobního rozvoje. Gaston San-Pierre zařadil do svých kurzů také vesmírné principy/zákony, které jsou s podstatou Metamorfiky nerozdělitelně propojeny.

Postoj operátora Metamorfní techniky

Velmi podstatným aspektem je postoj toho, kdo MT aplikuje. Při provádění této metody je operatér pouze katalyzátorem: změnu či uzdravení léčené osoby nezpůsobuje on, ale životní síla pacienta, která se uvolňuje prostřednictvím stimulace reflexních míst na chodidlech, rukou a hlavě. Je důležité, aby operátor pracoval bez dalšího vlastního řízení této energie a bez „chtění“ pomoci, podobně, jako je půda vhodným prostředím – katalyzátorem pro žalud, který se díky své vitální síle ujme a vyroste z něj statný dub. Terapeut nediagnostikuje, neléčí a nemusí znát současný stav ani symptomy nemocí ošetřovaného. Čím méně je operátor vtažen do procesu proměny, tím je technika účinnější. Nejpřínosnějším přístupem operátora je srdečný odstup.

Aplikace Metamorfní techniky

MT se provádí lehkými dotyky směrem nahoru a dolů mezi polštářkem palce na chodidle přes jeho hřbet po patu tam, kde se v reflexu odráží celá zóna páteře a dále v tom samém principu na hřbetě dlaní a na hlavě. Doba trvání aplikace je 50–60 minut. MT můžeme aplikovat jednou za 1 až 2 týdny, nebo pouze když se cítíte unavení nebo demotivovaní. U dětí stačí 10 minut denně. Ihned po aplikaci MT může ošetřovaný zaznamenat změny ve svých reakcích a svém způsobu bytí.

Pro koho je Metamorfní technika vhodná?

MT je výjimečným prostředkem pro osobní proměnu a je VHODNÁ PRO VŠECHNY – můžeme ji aplikovat jak na sobě samých tak na druhých.

Je vhodná pro dospělé i pro děti. Je výborná pro urovnání hyperaktivity, poruch v sebeovládání, agresivity, poruch CNS, ADD, autismu, pro zdravotně postižené, pro těhotné maminky a zdravý vývoj jejich miminek.

Metamorfní technika není postavena na léčení specifických symptomů, ale vytváří cestu k osvobození se od starých bloků, a to jak fyzických tak psychických: je to cesta rozvoje a růstu. Je bezpečná pro každého, pomáhá vzít vlastní sílu do vlastních rukou a umožňuje dát směr našim životům.

  • Při aplikaci MT se jemně dotýkáme bodů prenatální linie na reflexních zónách páteře na chodidlech, na dlaních a na hlavě. Jsou zde uloženy energetické bloky emocionálního a psychického charakteru a naše duševní vzorce a schémata, které se vytvořily v období našeho formování se.
  • Lidský organizmus bez jakýchkoliv bloků je jasný a vyzařuje průsvitné pulzující světlo. Objeví-li se v lidském těle bloky, jsou určitá místa zanesena negativními zkušenostmi a pocity. Taková místa jsou spíše tmavá a tělu vlastní vitální energie již nemůže proudit.

Působením dotyků se postupně rozpouští a uvolňují zanesená a zatuhlá místa, kde jsou tyto zkušenosti uloženy. Bloky se uvolní a do vědomí vstoupí obrazy nebo pocity. Dostaly se právě z podvědomí do vědomí a mohou organizmus opustit, často bez toho, aniž by to klient postřehl.

Kdo se může Metamorfní techniku naučit a provádět ji?

MŮŽE SE JI NAUČIT KAŽDÝ, kdo o ni projeví zájem. Základní technika je nesmírně snadná, příjemná a uklidňující – nepotřebujeme žádné zvláštní schopnosti ani odborné znalosti. Je optimální pro zájemce o vlastní rozvoj, pro ty, co cítí potřebu změny, pro všechny, kterým leží na srdci pohoda a zdraví v rodině, pro terapeuty, maséry, lékaře, pro pracovníky s postiženými osobam. MT můžeme provádět kdekoliv, není třeba zvláštního místa ani zařízení. Je možné ji praktikovat v klidu terapeutického studia, doma na gauči, při sledování televize, na cestách, či při pauze v kanceláři. Díky možnosti aplikace dle vlastních potřeb a osobních preferencí je snadné začlenit použití MT do každodenního života. Dobře se doplňuje s terapiemi jak alternativními, tak klasické medicíny. (zdroj www.inspirala.cz) Doporučuji skvělou učitelku této metody Jitku Třešňákovou