REKONEKTIVNÍ LÉČENÍ

Světlo, energie a frekvence, které dnes pomáhají celé planetě,  jsou k dispozici všem lidem, kteří touží růst, nacházejí v sobě další rozměr bytí - svoji duchovní podstatu , a touží ji poznat, prohlubovat a užívat  ji.

Jsem jedním z mnoha prostředníků předávání a práce s touto jemněhmotnou energií,  která je nám všem k dispozici a k pomoci. 

Rekonektivní léčení je také dokonce vědci  zkoumaný způsob léčení a je  označován jako "medicína polí".  Během  léčení přijímá celý náš systém určitý druh elektromagnetického vlnění v podobě vibrací o frekvenci, která má léčivé vlastnosti. 

 Léčení přináší světlo, informace a frekvence . Každá zdravá buňka vyzařuje energii - fotony - světlo. Čím je více poškozená, tím méně světla (energie) vyzařuje. Léčením se dostává celý náš systém, jak fyzický  tak energetický do harmonického stavu - v hluboké relaxaci dochází k převibrování do vysoké vibrační úrovně, a právě to je stav, kdy jsou možné i opravy - dochází k hlubokým změnám na buněčné úrovni, a kdy dochází k prohlubování uvědomění si naší nefyzické podstaty.

Léčení je bez rizika vedlejších účinků nebo poškození - zaručuje absolutní bezpečnost.  Uzdravování je proces, který pokračuje i po ukončení sezení . Nejedná se o "nabití energií", která se pak více či méně rychle vyčerpá. Při léčení nedochází k přenosu energie terapeuta na pacienta.   Toto  léčení je zkušenost, která obvykle mění život. 

Během léčení se stávám prostředníkem silných léčebných frekvencí. Vaše tělo a duše tyto frekvence postupně přebírá a začíná s nimi rezonovat. Tato inteligence působí nezávisle na vaší i mojí vůli a působí přesně tam, kde je to pro vás právě teď nejdůležitější. Rozhoduje o tom Vaše hlubší podstata. Může se jednat o narovnání fyzických potíží, vztahových potíží, psychických problémů (depresivní stavy, úzkosti, strachy…) a dalších... Důležité je, že oba (praktik i klient) nechávají tomuto lečení volný průběh, neboť o tom, do jaké hloubky a v jakém rozsahu bude energie pracovat, rozhoduje právě otevření se tomuto propojení a hlavní slovo má hlubší podstata, nadvědomí, vyšší Já člověka, kterého ošetřuji. Zdůrazňuji, že se nemůže stát nic, s čím byste Vy, Vaše duše, Vaše vyšší Já nesouhlasili. Vše se děje v plném souladu s vaší Cestou v tomto životě.

Vědci, lékaři a Rekonektivní léčení

Rekonektivní léčení vzbuzuje velký zájem  nemocnic i univerzit po celém světě, např. Jackson Memorial Hospital, Cedars-Sinai Medical Center, VA Hospital, University of Minnesota, University of Miami Medical School a University of Arizona. V současnosti probíhají nové výzkumné programy pod vedením uznávaných vědců, jako jsou Gary Schwartz, PhD (Human Energy Systems Laboratory, University of Arizona), William Tiller, PhD (Stanford University´s Dept. of Materials Science), Konstantin Korotkov (St.Petersburg State Technical University) a další.

SPIRITUÁLNÍ REGRESE 

Co to je?

 Zakladatel tohoto druhu regrese dr. Michael Newton objevil možnost, jak se dostat do nejhlubší paměti našeho bytí. Do paměti samotné duše.  Jeho neobyčejný a velmi přínosný výzkum otevřel možnost komukoliv z nás zažít aspoň kousíček z tohoto Vesmíru, abychom viděli, kde se nyní nacházíme, a co děláme v této široké oblasti zkušeností. Jinými průkopníky jsou Andy Tomlinson a Dolores Cannon, kteří vyškolili terapeuty podle vlastních metod a objevů. Spirituální regresi, Regresi duše se dnes zabývá stále vetší počet terapeutů na celém svetě. 

 Cílem této regrese je zprostředkovat vám váš vlastní zážitek z pohledu úrovně vaši  duše. Možná najít i odpovědi na vůbec nejtěžší otázky.

Spirituální regrese je velmi příjemná a neobyčejná zkušenost, jež může mít hluboký vliv na váš budoucí život. Pochopíte mnoho věcí, o kterých ve svém životě přemýšlíte. Pravděpodobně budete moci zažít rozsáhlost vesmíru, a jaké to je, cítit čistou lásku – ve které nejsou obsaženy lidské podmínky. Budete schopni získat odpovědi na vaše naléhavé otázky a s nimi přichází hluboké porozumění. Nejdůležitější je ,že si tyto svoje objevy přinesete do vědomé mysli a do svého dalšího praktického života. Vaši duchovní perspektivu už nikdy neztratíte.

 

Co se děje při tomto sezení?

 Naše životní volby se začínají tvořit dokonce ještě před naším početím. Zjistíme všechno, co se můžete v tomto bodě svého života dozvědět.

Budete moci:

-Prožít  osobní prožitek vašeho přechodu z minulého života do nefyzické roviny a podívat se na to, co se děje, když vaše duše přechází na druhou stranu

-Setkat se se svými duchovními pomocníky

-Vnímat existenci dalších bytostí, které s vámi pracují na úrovni duše

-Mít příležitost s nimi komunikovat

-Najít své životní volby a lidi, s nimiž  sdílíte tento život, vidět je z úrovně jejich duše

-Budete schopni zjistit účel svého života z obou úhlů pohledu, jak duchovního, tak pozemského

-Zeptat se na svoje vlastní otázky

-Vnést veškerou tuto zkušenost zpět do vašeho každodenního života

-Sezení je možné opakovat , pokaždé je to osobitý prožitek s novými vhledy a poznáním

 Jak se připravit?

Přijďte na sezení dobře odpočatí. Lehce se nasnídejte, můžete si přinést ovoce nebo lehkou svačinu po sezení. Dělejte cokoli , co vás dobře uzemňuje  - fyzické cvičení, procházky v přírodě, studené sprchy, masáže....Čím lepší uzemnění, tím lépe se nám pracuje tam "nahoře". Vezměte si pohodlné oblečení, případně se můžete převléci, aby vás nic neškrtilo a tělo mohlo úplně volně "dýchat".  Pokud můžete, vyhněte se kávě i cigaretám. Alkohol nebo používání drog k sezení je nepřijatelné, jelikož velmi významně zasahuje do chemických procesů mozku a ovlivňuje tělesné funkce, což platí i pro psychofarmaka. Ke Spirituální regresi jsou kontraindikací. Je třeba uvážit, jak dlouho trvá biologickému systému člověka eliminovat tyto substance, u  alkoholu nejméně 48 hodin, u marihuany při občasném používání 4 dny (pri inenzivním az 70 dni) atd. 

 Počítejte prosím s tím, že  sezení je  zpravidla rozděleno na dvě části, dvě regrese . /Pokud  někdo už má zkušenosti s regresí, nebo už nějakou dobu pracuje na svém osobním rozvoji, má třeba zkušenosti se změněnými stavy vědomí - můžeme jít rovnou do Spirituální regrese./  - První sezení trvá přibližně 2-3 hodiny, kdy v regresi zpracujeme, co je potřeba zpracovat- pomůže vám zvyknout si na relaxační stavy a váš mozek si pomalu zvykne na hluboký trans, který ke svým objevům v dalším druhém sezení -Spirituální regresi -potřebujete. Buď je možné sezení udělat dva dny po sobě - vhodné pro lidi, kteří přijíždějí z dálky, nebo s odstupem několika dní . Záleží jak se domluvíme, není nic striktně dané, nejlépe je to tak, jak se v tom cítite dobře.  

Po sezení je vhodné mít čas pro sebe, relaxovat a třeba si dát dobré jídlo )

Obecně pomáhá / ale není to nutné/, je li člověk zvyklý  meditovat, nebo zažil jiný přirozeně navozený trans ( napr: šamanskou cestu, trance dance, hlubší meditace  apod.) nebo rád sportuje, a pohybuje se v přírodě.  Spirituální regrese se dobře daří těm, kdo přijdou bez předsudků a očekávání, ale se zvědavostí a otevřenou myslí. 

 V sezení jsou klient a terapeut partneři, oba mají na sezení účast. Je to ale klient a jeho vyšší Já, kdo rozhoduje o tom, co je pro něj samotného v  sezení nejlepší. Objevení jeho duše a duchovních dimenzí se děje podle toho, jak je schopen je zpracovat a integrovat. Nedostanete tedy vždycky to, co chcete, ale vždy dostanete to, co je pro vás nejlepší. Terapeut je vaším asistentem, duchovní poznání je vaše. Spirituální regrese je  objev na cestě poznání toho kdo jsme a co tu děláme a podle toho, kde se v životě  nacházíme, dozvíme se, co je pro nás v tu chvíli nejdůležitejší. 

 

Na sezení:

Přineste si seznam lidí, kteří jsou nebo byli nějak ve vašem životě důležití. Budeme se o nich bavit na začátku sezení, abychom mohli zjistit co nejvíce o vašich vztazích z úrovně duší. Doporučuji vám napsat si otázky, na které byste se rádi zeptali. Když jste v transu, je velmi těžké vymyslet otázku a současně čekat na odpověď. Je to díky tomu, jak je náš mozek propojen. Váš seznam nám pomůže, abychom se společně dostali k vašim vlastním poznáním a vhledům.

Vaše sezení budu s vaším svolením nahrávat a nahrávku vám zašlu. Pokud si přejete přinést si svoje nahrávací zařízení, klidně si jej přineste.

Historie mentálních poruch, léky na ovlivnění chemie mozku - antidepresiva, silné léky na spaní, epilepsie, schizofrenie, srdeční poruchy a těhotenství jsou pro SR jasnou kontraindikací. 

Ujistěte se předem konzultací s terapeutem, je-li pro vás podstoupení SR vhodné (předem vyplněný vstupní dotazník, rozhovor po telefonu). 

Na sezení přijďte odpočatí a nikam nespěchejte. 

Neočekávejte, že vám SR dá řešení veškerých problémů. 

Pokud nejste na hypnózu zvyklí, bude potřeba nejméně jedno sezení s použitím hypnózy předtím.  Viz výše

Spirituální regrese je jako vystoupat na Mount Everest 🙂 a získat o tolik !  širší perspektivu toho, kdo jsme , proč tu jsme a  kam kráčíme ...

  

ACCESS BARS

Ošetření  metodou Access Bars® je relaxační, tělo i duši povzbuzující proces, odstraňující bloky, postihující všechny aspekty života.

Metoda ACCESS BARs je léčivá metoda na bázi kvantové terapie a vznikla v roce 1990 v USA  a od té doby již pomohla  tisícům lidí na celém světě  změnit významné  aspekty jejich života.

Zakladatel metody ACCESS BARS® Gary Douglas říká: " Vaše volba je to, co tvoří vaši budoucnost. Často máme podivná přesvědčení, že věci a situace se nám nějak dějí, že pro nás byly zvoleny, že je to osud apod.

Skutečností je, že každá volba, kterou jsme kdy udělali, vytvořila to, co žijeme dnes.

"Změníme-li naši volbu, můžeme změnit i naši budoucnost".

Během ošetření se praktik dotýká 32 bodů na hlavě. Každý bod ovlivňuje jinou oblast života (např. peníze, kontrolu  (její pouštění), kreativitu, smutek, radost, sexualitu, stárnutí atd.).

Jemným dotykem těchto bodů se spontánně odbourají během života (i životů minulých) nahromaděné mentální, duševní a fyzické bloky. Ošetření samotné je velmi příjemné, uvolňující, nejvíce se podobá masáži hlavy, s tím rozdílem, že neaplikuje tradiční masážní pohyby, účinek dosáhne několik vteřin trvajícím dotykem bodů, "BAR"-ů.

Pro koho je vhodné dopřát si Bars ?

Pro kohokoliv – děti, dospělé i seniory. Hodí se skvěle pro hluboké uvolnění, když se necítíme „ve své kůži“, potřebujeme „dobít baterky“, při snižování stresu, při neurózách, nechutenství & pocitu, že nejde hubnout, pro kvalitnější spánek, při závislostech, syndromu „vyhoření“, poruchách ADD a ADHD, pro studenty všeho věku před zkouškami, pro těhotné nebo při plánování těhotenství, pro rozpuštění mentálních, emocionálních, fyzických a energetických bloků, které nám brání v posunu (při stagnaci – pocitu „stojím na místě“, různých fobiích). Terapie je vhodná kdykoliv chceme dopřát něco sami sobě, svému tělu i duši a odlehčit hlavě a toužíme mít více vnitřního klidu a více lehkosti a radosti v životě. 

ACCESS BARS® vám pomůže usnadnit změny ve všech oblastech vašeho života. Jednotlivé body souvisí s oblastmi života jako jsou vztahy, peníze, práce, zdraví, stres, kreativita apod.

Nejprve jemný dotek nastartuje proces, při kterém dochází k uvolnění a vyčištění základních myšlenek, pocitů a emocí. Postupně dochází ke zrušení našich omezení a programů, které si podvědomě ve svém životě vytváříme, a které nám brání žít šťastný život. Odchází vše, co už je připraveno, aby z našeho života odešlo. Vše, co už nám neslouží. Změní se váš dosavadní způsob nahlížení na život. V krátké době vnímáte, že dochází ke změnám, a i vy se stáváme jinými. Celý váš život se může změnit. 

 EFT -techniky emoční svobody

 

...doplňuji....